Skleníky

Jaká je správná orientace skleníku vůči světovým stranám?
Záleží na způsobu pěstování: pokud začínáte sázet rostliny již časně zjara, natočte k jihuboční stranu skleníku. To vám umožní zachytávat největší množství slunečních paprsků,které rostliny potřebují ke svému růstu a ušetřit tak i teplo při vytápění skleníku. Druhoumožností, pokud používáte skleník hlavně v létě, je natočit vchod do skleníku k severu –snižují se tím nároky na větrání v letních měsících.Na větrných místech by měl skleník stát co nejmenší plochou proti převládajícím větrům.Tato místa nejsou ale vhodná pro stavbu skleníku, stejně jako místa, kam dopadá stínbudov nebo vysokých stromů.

Potřebuji ke stavbě skleníku stavební povolení?
Podle nového stavebního zákona nevyžadují skleníky do 40 m2 zastavěné plochy stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. To ale neznamená, že by bylo možné postavitskleník bez požehnání úřadů. Je totiž nutné vyžádat si u stavebního úřadu tzv. územnísouhlas, a to na základě oznámení o záměru. Je dobré zajít na úřad předem a poptat se ina místní předpisy, neboť například v zahrádkářské kolonii může být zakázáno skleníkystavět. Stavební úřad nám také na základě územního plánu může povolit postavit skleníkjen určitých rozměrů. A pozor, na pronajatém pozemku lze stavět jen se souhlasemmajitele!

Kdy je nejvhodnější doba pro stavbnu skleníku?
Většina lidí se domnívá, že nejvhodnějším obdobím pro stavbu skleníku je jaro.Zapomínají přitom, že jarní pěstitelská sezóna začíná již v době, kdy kvůli zimě nenímožné stavět skleníky, takže by se tím připravili o část sezóny. Výhodnější je protopostavit skleník na podzim, čímž se vám jarní sezóna nezkrátí a do skleníku budete mocisázet zeleninu už časně zjara.

Jak hluboko je třeba zapustit podezdívku?
Podezdívka by se měla zapustit do tzv. nezámrzné hloubky, což je asi 60-100 cm.Pevnost našich skleníků dovoluje nestavět podezdívku do této hloubky po celém obvodu,ale zapustit do této hloubky pouze několik tzv. pilot (typicky v rozích skleníku a uprostředdélky a šířky). Klasická podezdívka, zapuštěná do hloubky po celém obvodu, je ale dobrouochranou proti prohrabávání se hrabošů do skleníku.

Jak umístit skleník na podezdívku?
Klasická varianta počítá s umístěním skleníku na střed podezdívky. Doporučit lze ivariantu, kdy je skleník situován tak, aby 2/3 podezdívky byly vně a 1/3 uvnitř skleníku(získá se tak více místa pro pěstování). Možné jsou ale i jiné varianty, např. někteřízahrádkáři postupují obráceně a uvnitř skleníku si udělají širokou podezdívku, na kterou sejim vejdou truhlíky nebo květináče s rostlinami. Pouze variantu, kdy je skleník umístěntěsně na okraj podezdívky, příliš nedoporučujeme; ne vždy se podaří dodržet rozměry askleník pak visí jakoby ve vzduchu (navíc okraj podezdívky nebývá příliš pevný a váhaskleníku je dost vysoká). V některých případech (např. dveře zapuštěné do podezdívky) seale umístění skleníku na hranu podezdívky nevyhneme.

Je lepší sklo rozptylové nebo průhledné?
V současné době se téměř výhradně k zasklívání skleníků používá rozptylové (průsvitné)sklo. Mnohem lépe chrání rostliny před slunečními paprsky a na jaře se nemusí zastiňovatvápnem. I když někteří výrobci tvrdí opak, testy ukázaly, že má prakticky stejnoupropustnost světla jako sklo průhledné a výborně se tak hodí k pěstování zeleniny.V některých případech ale může být žádoucí použít k zasklení skleníku průhledné (čiré)sklo – např. chceme-li, aby bylo do skleníku vidět. (Jsme-li pěstiteli okrasných rostlin, jistěse budeme chtít pochlubit před sousedy krásou našich květin ve skleníku.) Záleží tak jenna nás, upřednostníme-li při výběru druhu skla praktičnost pěstování nebo estetičnostvzhledu skleníku.

Je rozdíl mezi žárovým zinkováním a zinkováním plechových skleníků?
Ano, je – v množství zinku, které chrání materiál před korozí.Zatímco u žárově zinkovaných skleníků se udává životnost 20-30 let bez nutnosti údržby,tak skleník z pozinkovaného plechu se po čase musí přetřít barvou, aby nezačal korodovat(je to stejné, jako např. u plechových okapů).A je tu ještě jeden rozdíl.Zatímco u žárového zinkování se každá část skleníku zinkuje až po vyrobení, tak plech jenejdříve nazinkován a teprve poté se z něj stříhají a tvarují jednotlivé díly. Tím se ale vmístě střihu a ohybu naruší zinková vrstva, a pokud se toto místo ihned neošetří barvou,dochází zde k předčasné korozi. (Podobné nebezpečí u žárově zinkovaných skleníkůsamozřejmě nehrozí a konstrukci není nutné barvou natírat.)

Jsou lepší šikmé nebo kolmé boční stěny u skleníků?
Odpověď na tuto otázku dává následující obrázek:

dopad světla skleník

Je-li boční stěna skleníku šikmá světelné paprsky dopadají kolmo a beze ztrát procházísklem. Šikmá boční stěna přitom nijak neomezuje rostliny uvnitř skleníku.Je-li boční stěna skleníku kolmá, dopadají světelné paprsky pod úhlem a část se jichodráží nevyužita zpět do prostoru. Vznikají ztráty světla, což je pro rostliny citelné zvláštěna jaře a na podzim.